Camouflage


Kunstenaar: Kasper Jongejan
Straatnaam: De Corridor
  Almere Centrum
Materiaal: Schildering
Jaar van plaatsing: 2022

Omschrijving:

Over het kunstwerk

Voor dit werk, en veel van zijn andere werken, liet Kasper zich inspireren door de harde lijnen die zichtbaar zijn in de architectuur van Almere. Almeerse architectuur is niet romantisch wat wel het geval is bij veel oude steden. Dit opvallende aspect spreekt Kasper regelmatig aan om te gebruiken in zijn werk. Kasper zijn esthetiek is vaak hard, scherp, duidelijk en kleurrijk. Elementen die je ook terug vind in de vloerschildering.

De vormen in de vloerschildering komen voort uit beeldonderzoek van de Almeerse architectuur en zijn veelal contouren van woningen en gebouwen vanuit het stadscentrum. De appartementencomplexen de Wave van architect René van Zuuk en de Smaragd van Gigon Guyer Architecten vormen samen met de bioscoop en vele andere gebouwen uit het stadscentrum de inspiratie van Camouflage. De titel is gekozen omdat de vlakverdeling voortkomt uit de omgeving waardoor het camoufleert in zijn eigen omgeving. De vlakken en de kleuren vallen weg binnen het kleurrijke en levendige stadscentrum van Almere Stad waardoor het kunstwerk één wordt met de omgeving.

Over de kunstenaar

Kasper Jongejan (1982) is geboren in Amsterdam maar is grotendeels opgegroeid in Almere. Hij heeft zijn achtergrond in graffiti en street art en heeft een modeopleiding in Amsterdam afgerond. Zijn modewerk is aangekocht door het Amsterdam Museum en zijn graffitiwerk is gepubliceerd in verschillende internationale graffiti en street art boeken.

Street art en streetwear (mode) liggen in het verlengde van elkaar en behoren tot dezelfde (sub)cultuur waar Kasper als sinds het ontstaan ervan onderdeel van uitmaakt.

Kasper heeft deze beide disciplines doorgrond waardoor (autonoom) werk, projecten en ontwerpen een duidelijke combinatie hiervan laten zien en relevant zijn voor zowel de huidige tijdsgeest als het toekomstbeeld van de disciplines.

Meer over zijn werk en achtergrond vind je op zijn website www.kasperjongejan.nl

Plattegrond: